Blogg

Så förlorade vi integrationen

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/rektorn-okning-av-vardagsheder-i-yngre-aldrar

 

Det är så lätt att måla en svartnande bild av segregationen i Sverige. Den senaste svärtan kommer från angivarkulturen från mellanöstern som trängt ända ner till lågstadieåldern. Det svenska samhället kan inte integreras med hederskultur, könsstympning, barnäktenskap, sharialagar och kvinnoförtryck. I allt detta kan vi bara acceptera en assimilation till mänskliga fri- och rättigheter, barnens rätt, svensk lag och kvinnofrid.

För om Sverige är för kraftlöst för att ta i problemet med människor som inte vill integreras så återstår att ge dem vad de vill, stängda ghetton, ett apartheidsystem med slutna reservat mitt i ett fritt västerländskt samhälle. Där kommer alla mönster från de afrikanska kåkstäderna och från indianreservaten att upprepas med fattigdom, analfabetism, kvinnoförtryck, droger och kriminalitet. Till det kommer shariadomstolar samt hederns angivar- och kontrollkultur. Runt det samhället kommer samma betongmurar att stå som på Västbanken.

Vi kommer då att dra den plågsammaste av slutsatser, att det var vår kravlöshet, våra ovillkorade bidrag och vårt religiösa och ideologiska tomrum som skapade ett monster, en kultur som hatar oss därför att den föraktar allt vi står för samtidigt som den inte kan skapa något eget utan tvingas äta ur vår hand.

Om jag hoppas på något så är det på kvinnorna. Alla revolutioner börjar underifrån och invandrarkvinnorna är verkligen längst ner!

Mest lästa inläggen

soheilafors.blogg.se

Så förlorade vi integrationen

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/rektorn-okning-av-vardagsheder-i-yng...

soheilafors.blogg.se

När kyrkklockorna tystnar

Jag har funderat på frågan om böneutrop från moskéer i Sverige. Frågan är b...

soheilafors.blogg.se

En lathund för att hitta islamister

Just nu pågår förberedelserna för fullt. Senast 10 april ska Länsstyrelsen ...

soheilafors.blogg.se

Kvinnodagen är någon annans dag.

Kvinnodagen i förorten är någon annans dag, inte förortskvinnornas. I går u...

Blogg

När kyrkklockorna tystnar

Jag har funderat på frågan om böneutrop från moskéer i Sverige. Frågan är bara enkel så länge man inte tänker efter. Därför vill jag resonera med er och till sist komma till en slutsats.

Jag förstår en muslims känsla av andakt när denne hör böneutropet, hur den ger deras liv en rytm. Jag har själv vaknat på natten och förrättat bön och jag respekterar vanliga muslimers fromhet.

Jag förstår också Svenska Kyrkans glidning bort från den egna bekännelsen, att Jesus är den enda vägen till Gud. Jag förstår att, för ledande teologer som Växjöbiskopen är böneutropet bara att ge ett annat uttryck för samma tro.

Jag förstår också religionsfrihetens krav på att alla ska har rätt att uttrycka sin tro på sitt sätt.

Men ungefär där tar min förståelse slut.

Jag har själv hört böneutropet oavbrutet vrålas av lynchmobbar i min hemstad när kvinnor stenats, när människor torterats, bränts inne eller våldtagits. Böneropet hetsade IS-mördarna till grymheter som djur aldrig skulle begå i Syrien. Sverige är fullt att förföljda kristna, yazidier, kvinnor och homosexuella som flytt från de skränande massorna. Det sista de hörde när de lyckades fly från mördarna var just detta böneutrop som hetsade människor till besinningslös grymhet.  Samma böneutrop vrålades av den judehatande mobben i Malmö och av självmordsbombarna när de ödelade oskyldiga liv. Nu när alla offren för de religiösa hatarna och alla moderata muslimer som älskar friheten i Väst äntligen har kommit till ro sätts högtalarna upp och förkunnar att ”Vi har hunnit ifatt er och ni är aldrig trygga.” För dem är böneutropet bara den yttersta bekräftelsen på att också deras fristad nåtts av fienderna. Därför har människor i min omgivning börjat tala om att fly vidare från Sverige. För dem är inte böneutropet ett svenskt uttryck för tolerans utan ett uttryck för den djupaste, grymmaste och mest hatfyllda intolerans som världen sett. Är vi inte en fristad längre för religösa flyktingar?

Jag noterar också att huvuddelen av Sveriges gudstjänstbesökare samlas utan klockringning. Bara knappt 90 000 samlas med klockringning varje söndag medan kanske 150 000, katolikerna inräknade samlas (http://www.dagen.se/dokument/kyrkan-lockar-fler-an-fotboll-och-bio-1.111508) utan och det verkar gå alldeles utmärkt. Klockringningen i sig är inte mer ”kristen” än sirenerna för ”Viktigt meddelande” eller en äggklocka vid spisen. (Jag ber alla traditionalister om ursäkt) Den är ett sätt att påminna människor om att det är dags för gudstjänst. Böneutropet däremot har helt andra ambitioner. Den hävdar dominans och säger att islam är den enda vägen.

Är det orättvist att klockorna ska höras men inte böneutropet? Då finns det en väg. Om priset för att inte höra böneutropets anspråk på dominans är att också kyrkorna ska tystna så är det ett pris jag är beredd att betala. Muslimernas frihet får inte bli andras ofrihet.

Mest omtyckta inläggen

soheilafors.blogg.se

Relativisera inte hedersvåldet, Fi

Ju högre uppifrån desinformation kommer och ju mer ansedda röster som sprid...

soheilafors.blogg.se

Blind rättvisa eller seende orättvisa?

Så här avbildas Rättvisan, som Themis eller Justitia. Hon finns i många dom...

soheilafors.blogg.se

Ska vi kasta ut barnet med badvattnet?

Sverige står idag inför ett dilemma: ska alla friskolor stängas för att kun...

soheilafors.blogg.se

Med burka som kontrollredskap

När det kommer till religiösa frågor är Väst som en analfabet i ett fattigt...

Blogg

En lathund för att hitta islamister

Just nu pågår förberedelserna för fullt. Senast 10 april ska Länsstyrelsen ha kandidatförklaringarna till valet hösten 2018. Partier med vikande väljarstöd ser det som en överlevnadsfråga att inkludera invandrade kandidater och som demokrat vill man naturligtvis att kandidaterna representerar ett så brett urval av befolkningen som möjligt. Centerns felrekrytering av nämndemän och alla de märkliga historier vi sett tidigare med ministeravgångar från Miljöpartiet etc visar att det inte är så enkelt. Just nu pågår en radikalisering bland muslimer världen över där sharialagarna ställs över sekulära lagar. Vi kallar det politisk islam eller islamism. Rörelsen har totalitära anspråk på samhället (https://www.expressen.se/…/i-fororten-vaxer-mannens-diktat…/ ) och vill i allt genomdriva Allahs vilja, om så med våld. Som valberedning kan ni idag ställas inför en lovande kandidat med stort lokalt stöd ( https://www.wzb.eu/…/ruud_koopmans_religious_fundamentalism… ) och med villa och Volvo som för storsamhället är en islamistisk mullvad med en antidemokratisk hållning under ytan. För er skull har jag satt ihop ett frågeformulär som kan ge en bild av kandidatens världsbild. Hoppas att ni kan använda delar av den i er rekrytering. Och nej, alla muslimer är inte antidemokratiska, långt därifrån men vi måste identifiera dem som är det.

Frågor (Svara med Ja eller Nej.)
1. Finns det bara en sann tolkning av Islam (https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_fundamentalism )? Vid ett Ja kan ni avsluta samtalet här.

2. Anser du att Sharia har en högre auktoritet än svensk lagstiftning (https://www.al-islam.org/…/comparison-between-islamic-and-s… )? Vid ett Ja kan ni avsluta samtalet här.

3. Accepterar du demokratiskt tagna beslut i strid med Sharia?

4. Går Deklarationen om mänskliga rättigheter före sharia och Kairodeklarationen (https://sv.wikipedia.org/…/Kairodeklarationen_om_de_m%C3%A4… )?

5. Gäller yttrandefriheten även uttalanden som är kritiska mot islam och dess profet?

6. Erkänner du människors rätt att lämna islam och att konvertera till en annan religion (https://en.wikipedia.org/wiki/Apostasy_in_Islam )?

7. Accepterar du människor som är av en annan sexuell läggning (https://www.qx.se/samha…/8138/islam-fordomer-homosexualitet/ )?

8. Kan du ha judar som vänner( https://www.dn.se/…/niklas-orrenius-att-fortranga-och-form…/) ?

9. Ska muslimer tillåtas ha en egen lagstiftning gällande t.ex. äktenskap ( https://www.opendemocracy.net/…/sharia-debate-who-will-list… )?

10. Har kvinnan samma plats i samhället som mannen https://islamqa.info/en/106815 )?

Ställer ni inte dessa obekväma frågor så vet ni inte vad ni får. Om kandidaten motsäger sig att svara på frågorna så har ni inget underlag för att nominera dem. Är detta ett intrång i privatlivet? Nej, knappast. Dessa personer strävar efter en offentlig befattning. Då är det rimligt att väljarna vet var de står gällande islamism. Om man är orolig för att få tillrättalagda svar så kan man dels publicera svaren, dels följa upp attityderna efter val

Mest kommenterade inläggen

soheilafors.blogg.se

Cementera inte invandrarkvinnorna i utanförskap, Schyman.

När jag läser dessa två stycken, texten av Sakine Madon och svaret av Gudru...

soheilafors.blogg.se

Om att köpa ett barn

När en katastrof blir tillräckligt stor så går den inte längre att ta in, d...

soheilafors.blogg.se

Förakta inte oss och förakta inte dig själv, Svensson!

Det finns inget land i världen som har öppnat sin famn för invandrarna som ...

soheilafors.blogg.se

Dags för #wetoo!

Just nu rullar en våg av avslöjanden om sexuella övergrepp genom väst under...