Opinionsblogg

Låt mig få presentera WKO!

Alla människor har rätt till sin historia, till sitt arv och till sina rötter. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter erkänner alla människors rätt att delta i kulturella aktiviteter. Detta gäller naturligtvis också oss 40 miljoner kurder. Den kurdiska kulturen är inget hot mot de nationalstater vi lever i utan bara ett bevis på den mångtusenåriga rikedom och den mångkulturella bredd Mellanöstern rymmer. Utan vår historia och våra traditioner blir inte bara vi utan också våra hemländer fattigare. Utan vår kultur har mångfalden minskat.

Eftersom min historia är så intimt förknippad med det kurdiska folkets har jag valts att leda en nybildad organisation, World Kurdish Organisation vars främsta uppgift är att samla kulturella skatter från förr och att presentera dem så att var och en som är intresserad kan ta del av dem. Fortfarande är allt i sin linda men vår målsättning är att:

- skapa ett nätverk av forskare i olika länder

- skapa ett bibliotek och ett dokumentationscenter för forskning

- hålla seminarier och konferenser om kurdisk kultur och identitet

- samarbeta med individer och enheter, internationella organisationer och ansvariga stater som skyddar kurdisk kultur och identitet

- en av vår kulturs skuggsidor är hederskulturen och hedersförtrycket som vi också ämnar belysa

WKO är varken politiskt eller religiöst engagerad.  Vi är  välintegrerade medborgare i våra respektive stater som med våra rötter bidrar till vårt hemlands mångfald.

Jag uppmanar alltså företrädare för kulturella institutioner i de länder där vi bor att inleda ett gott och hjärtligt samarbete med oss. Jag uppmanar andra minoriteter att där dokumentation saknas, samla sin historia och kultur innan denna skatt går förlorad för världen.

Utan tillgång till sin historia kan ingen människa säga vem hon är.

 

den 11 juli 2017

Soheila Fors

 

 

Kommentarer

Kommentera