Blogg

Dags för #wetoo!

Just nu rullar en våg av avslöjanden om sexuella övergrepp genom väst under hashtaggen #metoo. Under mediadrevet har man lyft på många stenar och kommer att lyfta ännu fler. Det sista övergreppet är inte avslöjat, långt ifrån. Det är viktigt och inte en dag för tidigt att övergreppen lyfts fram.

Samtidigt kan jag inte låta bli att jämföra med en kultur som uppmuntrar övergrepp mot kvinnor, som legaliserar våldtäkt i äktenskapet, våldtäkt av kvinnor av en annan religion, som måste heltäcka sina kvinnor eftersom männen är sexuella predatorer och som anser att kvinnor är mentalt efterblivna och bara värda lika mycket som en halv man. Jag kan inte låta bli att jämföra med Irak där jag besökt en kvinna som fängslats för hor därför att hon våldtagits av en taxichaufför medan chauffören naturligtvis gick fri.

Dessa kvinnor som man sörjer över att de föds, som döms till barnäktenskap och övergrepp måste få namn och röst och de vidriga strukturerna  måste blottas. Det är alltså dags för hashtaggen #wetoo! 

Mest lästa inläggen

soheilafors.blogg.se

Så förlorade vi integrationen

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/rektorn-okning-av-vardagsheder-i-yng...

soheilafors.blogg.se

När kyrkklockorna tystnar

Jag har funderat på frågan om böneutrop från moskéer i Sverige. Frågan är b...

soheilafors.blogg.se

En lathund för att hitta islamister

Just nu pågår förberedelserna för fullt. Senast 10 april ska Länsstyrelsen ...

soheilafors.blogg.se

Kvinnodagen är någon annans dag.

Kvinnodagen i förorten är någon annans dag, inte förortskvinnornas. I går u...

Blogg

Niqab för ägande och sexualkontroll

Nu är vi här, Sverige! Dags att lära sig leva med det! Det som varit självklart ifrågasätts varje ögonblick i ett civilisationskrig eller i en upptrappad kraftmätning mellan världsbilder och värdesystem. Vi säger ”människovärde”, ”religionsfrihet” eller ”yttrandefrihet” men menar helt olika saker. I religionsfrihetens namn har svenskar hävdat sin rätt till frihet från religion. I namn av samma religionsfrihet hävdar invandrare rätt till plats och religiösa uttryck på det sekulära samhällets bekostnad. I namn av mänskliga rättigheter kämpar vi mot niqab och andra för niqab. Vi använder samma ord men talar olika språk, vi utgår från samma ideal för motsatta ståndpunkter. Hur ska vi någonsin kunna nå varandra?

Den svåraste sitsen har inte invandrarna utan de infödda svenskarna. Invandrarna möter en sekulariserad verklighet de har förkastat och som de har en strategi emot. De infödda svenskarna möter en världsbild som de knappt visste fanns. Inför svenskarna använder invandrade människor och deras vapendragare ”våra” ord för att försvara en främmande livsstil. Krisen är inte invandrarnas fel. Krisen är svenskarnas. Inget folk jag mött har så tömt sig på värdegrund. De är svenskarna som är de existentiella analfabeterna, inte invandrarna. Det är svenskarna som inte förstår de religiösa signalerna. Det är svenskarna som lallar omkring i livet utan att veta varifrån och vart det bär, inte invandrarna. Det är svenskarna som ibland tror att könsförtryck är exotisk kultur och tar miste på könsförtryck och frihet.

Kära medsvenskar: Frihet stavas inte ”likgiltighet” eller "förtryck". Frihet stavas ”ansvar” och ”eftertanke”. Den som inte förstår att livet i frihet är ett liv i en balans mellan vägar och med genomtänkta val kommer att ge bort friheten åt dem som skriker högst. Men att skrika högst behöver inte vara att ha mest rätt. Att vara mest kränkt behöver inte vara att vara den mest utsatta. Att Svensson faller för så enkla trick beror nog på att han tappat bort kompassen. Allt har ersatts av budordet: ”Du skall icke såra någon”. Problemet är att det inte går att ducka för alla konflikter. En del strider måste tas, om inte för vår skull så för barnens. Hur de ska ha det bestämmer du och jag idag. Dags att tänka efter!

Efter att ha grälat lite på er, alla generösa svenskar, återvänder jag till niqaben, den religiösa, heltäckande klädnaden. Om man sammanfattar den muslimska undervisningen om kvinnors täckta hår och sedesamma klädsel så har den ett syfte. Underförstått är mannen ett könsdjur som inte kan hantera sin sexualdrift. Därför ska kvinnan inte ge några sexuella signaler. För hur kan inte en enda lock, en blottad ankel eller en blick trigga tvångsmässiga våldtäktsmän? För att hålla dessa tvåbenta sexualorgan på mattan så måste man dessutom lova männen ändlös sex efter döden. Är verkligen mannen så oförmögen att kontrollera sig, att se bort, att ta ansvar för sina handlingar?

Statistiken ger tyvärr koranen och haditerna rätt i problembeskrivningen – och ändå helt fel i lösningen. Just i de länder som tillämpar striktaste muslimska klädsel för kvinnorna, som borde vara mest skyddade, råder det en våldtäktskultur. Klädseln har inte hjälpt. Om man ser på t.ex. The woman stats project (www.womanstatsorg.com) så är våldtäkter vanligast i Mexico, Afrika, Mongoliet och närmast kollektivt i de muslimska länderna. Vissa av våldtäktsländerna är muslimska, andra inte, vissa har lagar om heltäckande klädsel, andra inte. Kläderna gör alltså varken till eller från. Allt handlar om männens attityder till kvinnor. Ser männen kvinnor som mindre värda, som horor, som boskap, som halva människor så sänks den moraliska tröskeln. Länder med rutten kvinnosyn är länder med många våldtäkter.

Kvinnans skydd ligger alltså främst inte i klädseln utan i den respekt hon möts med och det värde hon tillmäts. Kvinnans skydd ligger i att vi kan få mannen att se henne som jämlike och som fullvärdig människa. Till saken hör också att sunna inte föreskriver niqab eller burka. Kvinnan ska bara täcka håret. Täckande klädsel saknar religiöst stöd. Den heltäckande klädseln är bara det dåliga alternativ som återstår när man inte är beredd att lyfta kvinnan och att kontrollera mannen.

Niqab och burqa är inte religiöst motiverad, slöja kan vara det. Bär man slöja av egen övertygelse är det helt OK. Bär man slöja därför att föräldrarna tvingar, släkten tvingar, samhället tvingar, för att man får betalt för att bära den, för att annars är man tillgänglig eller för att visa att man är ärbar så är det fel.  Niqab och burqa har alltså ingen religiös grund utan är kontrollredskap avsedda att skydda makens egendom genom att hägna in området och dämpa andra mäns sexuella impulser på kvinnans bekostnad.

Därför är det rimligt att precis som Danmark gör inkludera niqab och burqa i lagen om maskeringsförbud (http://www.skd.se/2017/10/07/danmark-pa-vag-forbjuda-burka/). Då kan man även identifiera maskerade vänsterterrorister. Men det räcker inte att ta av kvinnan niqaben eller burqan. Man måste gå till roten med det verkliga problemet: en del invandrade mäns attityder till kvinnor.

OBS! Jag känner många fantastiska invandrarmän som hedrar kvinnor. Det jag skrivit gäller absolut inte dem men gäller en minoritet som är tillräckligt stor för att vi måste ta itu med problemet - och kanske är det jag skrivit till för ganska många svenskar som famlar i frågorna. :)

 

 

Mest omtyckta inläggen

soheilafors.blogg.se

Relativisera inte hedersvåldet, Fi

Ju högre uppifrån desinformation kommer och ju mer ansedda röster som sprid...

soheilafors.blogg.se

Blind rättvisa eller seende orättvisa?

Så här avbildas Rättvisan, som Themis eller Justitia. Hon finns i många dom...

soheilafors.blogg.se

Ska vi kasta ut barnet med badvattnet?

Sverige står idag inför ett dilemma: ska alla friskolor stängas för att kun...

soheilafors.blogg.se

Med burka som kontrollredskap

När det kommer till religiösa frågor är Väst som en analfabet i ett fattigt...

Blogg

Kvinnor far illa i polygami

-        Du skojar! Era länder håller ju på att bli värre än här! Vi kämpar mot månggifte allt vad vi kan och ni skriver böcker för att normalisera det! Om denna bok skulle tryckas i våra hemländer så skulle den möta en kritikstorm!

Det var min syster i Mellanöstern som jag talade med. Jag hade just berättat för henne om boken ”Min farfar har fyra fruar” som släpptes till bokmässan.  Jag har inte läst böckerna (det har kommit ut två) i mer än korta utdrag som läsare publicerat. Därför kan jag inte uttala mig om innehållet. Däremot kan jag, som min syster, ha allmänna åsikter om böcker för förskolebarn som normaliserar polygami och kvinnoförtryck. Sa jag att de dessutom tryckts som pedagogiska målarböcker för barnen?

Vi har religions-, åsikts-, yttrande- och tryckfrihet i Sverige. Det betyder att både de allra mest naiva uttrycken för både tolerans och vidsynthet och de allra mest manipulativa uttrycken för intolerans och trångsynthet är tillåtna. Men det betyder också att vi som medborgare har precis samma rätt att reagera emot utan att tystas. Det är den rätten jag utnyttjar just nu. 

Vi har kommit till en märklig situation där det är idealisterna, feministerna och globalisterna som ibland blir frihetens fiender. Termen ”nyttig idiot” lanserades under ryska revolutionen för någon ”som löper andras ärenden utan att vara medveten om att så är fallet och i stället tror att det är de egna intressena som värnas. Detta beteende har använts av bland annat underrättelsetjänster genom att utnyttja övertygelsen hos godtrogna "idealister" … för att sprida propaganda, falska rykten, samla in information, med mera.” (1)

Jag vill inte använda termen nedsättande utan som just en fackterm. Det var den termen som vi lärde oss som unga kommunister att använda för människor vars naivitet kunde utnyttjas för ibland rakt motsatta saker än den nyttige tänkt sig. Det var just så vi kommunister blev islamismens nyttiga idioter när vi trodde på alla islamisternas löften och hjälpte dem med vapen i hand, med risk för våra liv, att störta shahen för att själv förföljas dagen efter. Som antireligiösa blev vi den religiösa fundamentalismens lydiga redskap. Inga blev mer lurade än vi! Vi blev världshistoriens nyttigaste idioter. Utan vårt stöd hade Iran idag kanske kunnat vara fritt och världen utan islamistisk terror.

Kära vänstervänner, miljövänner, fredsvänner, liberaler och feminister: Jag ber er att inte göra våra misstag. Bli inte så hemmablinda att ni inte längre har självreflektion. Jag ber att nyktert se på det ni gör och det ni säger. Motverkar något ni gör eller säger precis det ert hjärta klappar för så lämna det! Det finns så mycket jag känner igen från min ungdom i den svenska idealismens sätt att blint driva sina paroller tills man motverkat sitt syfte. (Det mest uppenbara har varit oförmågan och oviljan att driva frågan om invandrarkvinnornas rättigheter.) Ni är som vi var för drygt trettio år sedan men jag hoppas att det kommer att gå bättre för er än för oss. 

Vårt samhälle är under påverkan. Vi är ständigt beskjutna i ett ideologiskt krig. Om vi inte vet vad vi tror på, vilket samhälle vi vill ha och vilken relation mellan könen vi vill ha så är vi lätta offer i propagandakriget. Era förfäder var immuna för angrepp. De slogs för mänskliga fri- och rättigheter. De var välinformerade och genomtänkta. De diskuterade i fackföreningar, nykterhetsloger och frikyrkor. Vår generation är otroligt mycket sårbarare. Vi har mycket svårare att se stridslinjerna i det ideologiska kriget. Jag vill med anledning av boken visa er en av dem.

Det ser ut som en händelse att händelsen med nackapolygamen och boken om farfar och fruarna kommer med en månads mellanrum. Boksläppet är vältajmat. Vi står under påverkan av människor som vill normalisera polygamin. Som ni kanske minns hade centerpartiet långtgående planer på att legalisera månggifte. Allt är tillåtet som sker i kärlek är den filosofiska doktrinen bakom kampanjen för månggifte och för pedofili.

Månggifte utövas i hela Europa av muslimska migranter. Storbritannien, Nederländerna, Sverige och Frankrike godtar muslimska polygama äktenskap om de ingicks i länder där månggifte är lagligt. Idag finns det ungefär 20 000 polygama äktenskap i Storbritannien. I Frankrike där polygami var lagligt fram till 1993, så fanns det minst 20 000 polygama äktenskap redan 2006. I Berlin räknade man med att 30 % av de arabiska männen var gifta till mer än en fru. I Sverige har Skatteverket registrerat ungefär 300 polygama äktenskap.

Varför har då Frankrike avskaffat månggifte för 24 år sedan och varför finns det en opinion i länder som Iran mot det? För det första är månggiftet nästan aldrig kvinnans initiativ. Det är män som med stöd av sharia gifter sig med flera kvinnor. Som rättrogen kvinna måste man acceptera månggiftet då det är förankrat i Koranen. Men det betyder inte att kvinnan vill leva i en polygam relation. Polygami är för de muslimska kvinnorna ”kvinnoförtryck och särskilt ojämställdheten mellan män och kvinnor, eftersom sharia endast tillåter en man att gifta sig med flera kvinnor och inte tvärtom". (2) Den kvinnliga islamologen Suad Mohamed förklarar i en intervju: ”I hela världen kallas en kvinna som har flera män för hora. Men om en muslimsk kvinna vill gifta sig med en redan gift man så är inte det förbjudet enligt Koranen”. (3) Vi lever i ett Sverige där alla människor har samma rätt och samma friheter. Om vi använder islamologens språkbruk på jämlik kultur så är en man med flera kvinnor i Sverige en horkarl.

Frågan om polygama äktenskap har blivit aktuell på grund av en ökad invandring från muslimska länder. Den har också blivit aktuell på grund av ett minskat kristet inflytande. Den kristna äktenskapssynen talar om en man och en kvinna i en monogam relation. Det som skjutit den äktenskapssynen i sank är inte de polygama muslimska äktenskapen utan främst sekulariseringen och de samkönade relationerna. Man tycks resonera att: Om samkönade äktenskap är tillåtna så borde polygama också få vara det.

Professor Göran Lind anser inte att våra domstolar bör erkänna polygama äktenskap därför att det strider mot vår rättsordning med likabehandling mellan makar. (4)

Det är precis där globalisternas problem ligger. Om man i öppenhetens och toleransens namn accepterar polygami så sker det på kvinnornas bekostnad.

Som ni kanske sett, har många tv-program skildrat livet i polygama familjer i USA. Tv-reportern Dawn Porter fick tillgång till två polygama familjer, som båda försökte presentera rosafärgade bilder av harmoniska, nöjda miljöer. Men när hon repade under ytan, såg hon en helt annan bild - av vrede, svartsjuka och bitterhet. (5) Livet i en polygam familj beskrivs likadant av fruar i mormonfamiljer som i islamistiska: ”Det enda sättet jag kan förklara det är att jag lever dagligen med äktenskapsbrott och att kvinnan kommer hem”. (6)

I New York Times berättar en muslimsk andra hustru om livet i polygami: ”Jag tror inte längre på det polygamiska äktenskapet. Det är en fantasi för någon att tro att någon aspekt av det skulle fungera. Det fungerar inte och det kommer aldrig (att göra det). Jag hade fel och jag vet nu att alla dessa saker vi hör om hur vanligt det är att vara en andra fru är en illusion som inte fungerar i praktiken.” (7)

Vi ska inte försätta människor i olycka bara för vår personliga strävan efter öppenhet och tolerans. Vissa dörrar är stängda därför att de bör vara det.

Källor:

(1)   Wikipedia, uppslagsord ”nyttig idiot” 

(2)   http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:781515/FULLTEXT01.pdf

(3)   https://www.svd.se/polygami-en-framtidsfraga

(4)   https://www.svd.se/manggifte-bor-inte-erkannas-i-sverige

(5)   http://www.dailymail.co.uk/femail/article-1057865/Polygamy-uncovered-Whats-really-like-women-share-husband.html

(6)   https://www.lifesitenews.com/news/former-sister-wife-polygamy-was-like-living-with-adultery-on-a-daily-basis

(7)   http://nytlive.nytimes.com/womenintheworld/2015/06/04/secret-wife-speaks-out-about-the-illusion-of-polygamous-marriage/

Mest kommenterade inläggen

soheilafors.blogg.se

Cementera inte invandrarkvinnorna i utanförskap, Schyman.

När jag läser dessa två stycken, texten av Sakine Madon och svaret av Gudru...

soheilafors.blogg.se

Om att köpa ett barn

När en katastrof blir tillräckligt stor så går den inte längre att ta in, d...

soheilafors.blogg.se

Förakta inte oss och förakta inte dig själv, Svensson!

Det finns inget land i världen som har öppnat sin famn för invandrarna som ...

soheilafors.blogg.se

Dags för #wetoo!

Just nu rullar en våg av avslöjanden om sexuella övergrepp genom väst under...