Blogg

Om moskébranden och samhället

Jag läste en ledare i Nerikes Allehanda efter nattens moskébrand betitlad ” Sverige behöver fler moskéer, inte färre”. (http://www.na.se/opinion/ledare/sverige-behover-fler-moskeer-inte-farre) Ledarskribenten argumenterar att moskéer är viktiga för integrationen. ”Om vi gillar integration, alltså att människor kommer in i samhället. Ja, då behöver Sverige moskéer. Stora moskéer som är öppna mot omvärlden.”

Jag tror inte att skribenten förstår moskéernas roll och moskéernas inställning till det svenska samhället eller så är det bara uttryck för ett önsketänkande. Motsättningen ligger i citatets sista mening om öppenhet mot omvärlden. Många moskéer i allmänhet och Örebros moské i synnerhet är inte viktiga för integrationen. De blir ofta aktiva verktyg för segregationen, för avskiljandet och avståndstagandet från det den svenska kulturen och det svenska samhället. Att moskén i Vivalla producerat ett tjugotal IS-terrorister som kämpat för kalifatet är ingen ytterlighet utan toppen på ett isberg av fundamentalistisk kultur (http://fokus.dn.se/radikala-islamismen-i-sverige/). Att sunnikulturen i Vivalla är intolerant visar sig dels i kristna som inte vågar sätta upp julpynt, som flyttar från förorten och i shiamuslimer som döljer sin tro. (http://www.expressen.se/nyheter/longread/utanforskapet-inifran/har-i-orebro-vill-jag-rycka-tag-i-barnen-och-saga-ingen-mer-ska-till-paradiset/ ). Om moskén skulle vara ett verktyg för integration så vore väl också kristna och shiamuslimer välkomna? Om moskén skulle vara ett verktyg för integration så skulle väl ingen parallell samhällsstruktur vuxit upp? Så lyssna inte godtroget på vad man säger utan titta på fötterna! Fötterna ljuger aldrig. Det man verkligen gör visar vad man verkligen tror.

Jag missunnar ingen människa att be till sin gud och jag vill inte se fler moskébränder. Jag känner dessutom många troende muslimer som lever i stor fromhet men som låter andra leva som de vill. Dessa människor är välkomna till landet och gör redan idag värdefulla insatser.  Problemet kommer när det runt moskén skapas en förtryckande kultur som inte tillåter mångfald.

När skribenten efterlyser stora moskéer som är öppna mot omvärlden så efterlyser han något som sunni och shia prövat på och tagit avstånd ifrån. Hans dröm är det islam som dominerade för en generation sedan men som tron lämnat. Han efterlyser den värld som jag föddes i där judar, shia, sunni och ortodoxa levde tillsammans som goda grannar. Idag är det inte så. Den började dö med den islamiska revolutionen i mitt hemland, den dog i de etniska rensningarna på Balkan och utrotades definitivt i kalifatet. Idag dominerar radikal islam på nätet och wahabister finansierar moskéer i Sverige under förutsättning att de får sprida radikal islam.

Både vi och islam behöver moskéer som är öppna mot omvärlden men det kommer att kräva en omvärdering av vad som är trons kärna som inte kan komma utifrån oss utan som måste komma inifrån rörelsen, ifall den vill bli mer än en död hand lagd över livet.

Mest lästa inläggen

soheilafors.blogg.se

Så förlorade vi integrationen

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/rektorn-okning-av-vardagsheder-i-yng...

soheilafors.blogg.se

När kyrkklockorna tystnar

Jag har funderat på frågan om böneutrop från moskéer i Sverige. Frågan är b...

soheilafors.blogg.se

En lathund för att hitta islamister

Just nu pågår förberedelserna för fullt. Senast 10 april ska Länsstyrelsen ...

soheilafors.blogg.se

Kvinnodagen är någon annans dag.

Kvinnodagen i förorten är någon annans dag, inte förortskvinnornas. I går u...

Blogg

Kvinnan, polygamins offer

Det är underbart med frihet. Men frihet för vem? De senaste dagarnas debatt om polygami har fört könsförtrycket upp till ytan igen.  Idag har vi knappt 300 registerade fall av polygami i Sverige. Svensk lag tillåter månggifte om de ingås utomlands och de inblandade flyttar hit. Polygami strider mot lagens krav på jämställdhet mellan könen och är främmande för den svenska rättsordningen, enligt professor Göran Lid, Örebro Universitet. (http://www.expressen.se/nyheter/hundratals-fall-av-manggifte-i-sverige/)

Inför detta inlägg intervjuar jag på morgonen fem kvinnor som lever eller levt i polygami, tre i Iran och två i Sverige. Den första kvinnan i Iran ser månggiftet som en religiös handling:

- Jag måste lyda sharialagarna. Han är snäll mot mig. Jag klagar inte. Jag har det bra. Om en man inte har andra yngre fruar så har han inte samma status som andra män. Du däremot (hon vänder sig till mig) verkar ha blivit som dom i väst?  

Ett annat samtal med en kvinna i Iran målar en annan bild:

- Det är obehagligt. Jag mår inte alls bra. Jag känner mig ensam och känner mig oälskad. Han är inte rättvis utan ger mycket mer tid åt sin yngsta fru medan vi två äldre bara sköter hushållet. Jag är 40 och min man är 55. Den nya frun är 18 år och hon är vacker. Hon är drottningen i huset som får allt hon önskar.

Jag ringde ännu ett nummer. Hon svarar:

- I ett polygamt äktenskap finns ingen tillit. Fast jag är yngst och populär och har allt  så vet jag inte när min tid är slut och en yngre tar över. Jag samlar så mycket guld jag kan för att trygga framtiden för mig och min lilla dotter. Han har mycket pengar och kommer nog att gå vidare.

Sedan intervjuar jag två i Sverige som inte längre lever i polygami. Den första svarar:

- Jag var hans kusin. Vi fick inte barn och han gifte sig med en yngre. Hon tog all plats och jag blev bara en barnskötare. Värst var att min släkt tittade ner på mig. Det var mitt fel att jag inte kunde få barn och kunde tillfredsställa honom. Att man såg mig som ett offer strödde salt på såren.

Jag talade till sist med en afghansk kvinna. Hon var tolv år när hon såldes till en 52-åring. De andra fruarna vaktade sovrumsdörren varje natt. Hon fick inte gå in till honom. De misshandlade henne. Hon var de äldre fruarnas slav som tvättade och städade. Om det inte var tillräckligt bra misshandlade de henne. När hon klagade till sin man en dag sa han: - Tyst med dig! Jag har köpt dig för att betjäna dem. När hon fick barn var det de äldre fruarnas barn och hon bara en amma.

Bilden blir ganska entydig. Polygami reducerar kvinnor till könsobjekt, barnproducenter och hushållsarbetare. Ska vi normalisera könsförtrycket i Sverige? Eller ska vi följa våra lagar?

 

 

 

 

 

 

 

Mest omtyckta inläggen

soheilafors.blogg.se

Relativisera inte hedersvåldet, Fi

Ju högre uppifrån desinformation kommer och ju mer ansedda röster som sprid...

soheilafors.blogg.se

Blind rättvisa eller seende orättvisa?

Så här avbildas Rättvisan, som Themis eller Justitia. Hon finns i många dom...

soheilafors.blogg.se

Ska vi kasta ut barnet med badvattnet?

Sverige står idag inför ett dilemma: ska alla friskolor stängas för att kun...

soheilafors.blogg.se

Med burka som kontrollredskap

När det kommer till religiösa frågor är Väst som en analfabet i ett fattigt...