Blogg

Ska vi kasta ut barnet med badvattnet?

Sverige står idag inför ett dilemma: ska alla friskolor stängas för att kunna stoppa de islamistiska skolorna eller ska friskolor få fortsätta finnas med den samhällskontroll, de risker och de möjligheter det innebär? Det är inga lätta avvägningar.

Friskolorna har länge kritiserats från olika håll, ofta av människor med en socialistisk världsbild där skolan ska vara allmänt ägd och offentligt kontrollerad. Den senaste framstöten i den riktningen är en utredning som slår fast att friskolornas handlingar ska ligga under offentlighetsprincipen (länk: http://lararnastidning.se/utredning-offentlighetsprincipen-ska-galla-for-friskolor/ ). Eftersom de tidiga friskolorna ofta var kristna fanns många motståndare bland dem som motsatte sig kristet inflytande i det svenska samhället. Motståndet finns ännu idag. Nästa skolavslutning blommar insändarna upp igen; om avslutningen får vara i kyrkan och om präster får önska barnen all lycka i en välsignelse eller inte – säkert som amen i kyrkan. Vänta bara till försommaren!

Friskolan har överlevt därför att många föräldrar, trots allt vad de sagt, röstat med fötterna och valt det bästa för sina barn. Ett gott exempel var förre vänsterledaren och kritikern av friskolor Lars Ohly som lät sin dotter gå i en friskola (länk: https://www.expressen.se/nyheter/ohly-sagar-friskolor---men-inte-for-dottern/). Jag förstår Ohly, alla vill vi ge barnen en god framtid och kan vi som föräldrar välja bästa utbildning så gör vi det. Friskolorna har också överlevt på hängivna föräldrar, hängiven personal, kvalitet och elevbemötande. (Javisst finns det undantag men dessa försvinner eller hotas med indraget tillstånd om läget inte förbättrades.)

Nu har kritiken mot friskolorna blossat upp igen. Det gamla friskolemotståndet har hittat nya argument i kritikern mot friskolorna. Man säger att de muslimska friskolorna bidrar till religiös segregation, könssegregation och kvinnoförtryck. Därför måste man stoppa alla friskolor för annars är det inte rättvist, eller hur? Jag tror inte att det löser några problem. Frankrikes konfessionslösa skolor har inte stoppat utanförskapet. Varför har det inte fungerat? Helt enkelt därför att invandrarungdomarnas värderingar inte kommer från skolan. Vi har inte förstått kopplingen mellan gruppkultur, hederskultur och islamism. Just nu pågår en muslimsk ungdomsväckelse som leder till ökad radikalisering. Varken hora eller kuvads undersökning ”1100” (länk: http://humanisthjalpen.se/_dokument/VARKEHORAELLERKUVAD.ELVAHUNDRA.RAPPORT.pdf)  visar att invandrarungdomar i Stockholmsförorter är mer religiösa än sina föräldrar. Det är inget de fått hemifrån eller från skolan. Dessa värderingar kommer från fundamentalistiska predikanter, på nätet och ungdomskonferenser, idoldyrkan av IS-krigare och radikala chattforum. Det är där vi måste göra en insats. En stängning av muslimska friskolor kommer inte åt problemet då värderingar bildas i kamratgäng och på nätet. Stängningen blir bara ännu ett slag i luften.

Det som skiljer skolorna åt är framför allt om de är bra eller dåliga på att utbilda. Friskolornas elever presterar bättre än den kommunala skolans. Man har i debatten förklarat att det beror på att eleverna kommer från mer utbildade miljöer. Den här förklaringen har i tysthet slagits sönder av ECEPRs (länk: http://www.gp.se/nyheter/debatt/friskolor-presterar-b%C3%A4ttre-%C3%A4n-kommunala-skolor-1.3871374) analys av Pisa.

Analysen visar att friskolorna är bättre därför att eleverna blir duktigare. När alla bakgrundsfaktorer vägts in som etnicitet och social status så presterade elever i friskolor mycket bättre än elever i kommunal skola.

”Skillnaden är cirka 10 PISA-poäng i matematik, 14 poäng i naturvetenskap och 18 poäng i läsförståelse. Detta innebär att elever i friskolor, efter kontroll för bakgrundsvariabler, ligger cirka 2 månader före i matematik, 3 månader före i naturvetenskap och 4 månader före i läsförståelse.” Länk: (https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/kvalitet-i-grund-och-gymnasiet/friskolor-har-battre-resultat-an-kommunala-skolor_658573.html)

Måste man alltså stänga de fungerande skolorna i en dålig svensk skolsituation för att kunna komma åt de odemokratiska? Eller kan man stänga de skolor (länk: https://www.dn.se/sthlm/skolinspektionen-akutstanger-skola-i-spanga/), där eleverna underpresterar eller skolmiljön är dålig, oavsett bekännelse och vem som äger dem?

Jag anser att friskolorna ska få finnas kvar. Vi lever i ett samhälle med valfrihet och religionsfrihet och ett samhälle där föräldrar har inflytande över sina barns fostran. MEN skolorna måste bedömas efter ännu en skala förutom elevprestationer. Skolorna måste bedömas utifrån ett integrationsmål, utifrån sin förmåga att förbereda ungdomarna för ett liv i det svenska samhället. Skolan måste bedömas utifrån sitt arbete att ge eleverna västerländska, demokratiska värderingar (länk: https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan/curriculmtopdf.pdf?typeOfSchooling=gr&typeOfDoc=pdf). Den måste också bedömas utifrån sitt sätt att lyfta upp flickor som likvärdiga pojkarna och att verka mot heders- och gruppförtryck. Islamistiska skolor som Römosseskolorna har då inga möjligheter att få leva vidare.

Jag anser att det är dags för den kommunala skolan att snegla på friskolorna och lära sig av dem. Vad gör friskolorna som är så effektivt och som gör att eleverna är 2 månader före i matematik, 3 månader före i naturvetenskap och 4 månader före i läsförståelse? Går det att förändra den kommunala skolan eller är den allt för stel och oformlig för förändring? Är det istället välfungerande skolor som ska få ett större ansvar när den kommunala skolan sviker - oavsett ägande?

Jag anser att verkliga begåvningar i lärarkåren ska undervisa i samhällskunskap, historia och religion. På dessa ligger en del av ansvaret för motargument till gruppkulturen, för integrationen i det svenska samhället.

Jag anser att sociala myndigheter och ibland också polis ska flytta in i skolan för att ta ansvar för elevernas sociala situation utanför skolan och i den. Skolan ska vara just skola och det ska den vara bra på.

 

 

 

Mest lästa inläggen

soheilafors.blogg.se

Så förlorade vi integrationen

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/rektorn-okning-av-vardagsheder-i-...

soheilafors.blogg.se

När kyrkklockorna tystnar

Jag har funderat på frågan om böneutrop från moskéer i Sverige. Frågan ä...

soheilafors.blogg.se

En lathund för att hitta islamister

Just nu pågår förberedelserna för fullt. Senast 10 april ska Länsstyrels...

soheilafors.blogg.se

Kvinnodagen är någon annans dag.

Kvinnodagen i förorten är någon annans dag, inte förortskvinnornas. I gå...

Blogg

Med burka som kontrollredskap

När det kommer till religiösa frågor är Väst som en analfabet i ett fattigt land som går till byskrivaren för att denne ska läsa upp brevet så att han kan förstå. När man inget vet har man bara känslorna som säger att all frihet är bra och allt ifrågasättande islamfobi. Nu är det dags att börja lära sig det religiösa alfabetet för att förstå den verklighet som mänsklighetens majoritet lever i. Landet Annorlunda är inte övriga världen. Landet Annorlunda är vi och nu har övriga världen flyttat till oss.

Angående burkaförbud går det att svara väldigt kort och hur långt som helst. Det korta svaret är att Islam inte föreskriver burka. Det är en arabisk sedvänja men ingen allmän befallning. Allt Islam föreskriver är att kvinnan enbart ska blotta det nödvändiga och inte framhäva vissa delar av kroppen. Läs Sura Noor (24:31). (Där blir ju alla de kvinnor som visserligen täcker sig med sjal men som har åtsittande kläder i övrigt ett brott mot religionen…) Till det korta svaret hör också att eftersom burka inte föreskrivs av religionen och samtidigt innebär en säkerhetsrisk i tider av terrorattacker har muslimska länder som Malaysia, Somalia och Egypten förbjudit burka. Detta gäller också länder som Italien och Kina. När det inte är en religiös plikt och dessutom använts för att maskera terrorister så är det rimligt att förbjuda burka både i Danmark och här. Det handlar kanske bara om att utvidga maskeringsförbudet vid demonstrationer i Danmark och vid idrottsevenemang i Sverige till att gälla även religiösa klädnader och alla offentliga rum. (http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/generellt-maskeringsforbud-vid-idrottsarrangemang/)

Det långa svaret handlar om varför muslimer vill att deras kvinnor ska bära burka och om den avvägning som vi måste göra mellan religionsfrihet och religiöst tvång. Jag ger dig bara några trådar att spinna vidare på:

Först burkan: Burkan är, för islamister en protest mot det västerländska samhället. Burkan är ett avståndstagande från vår kultur med jämställdhet och sexuell frihet. Burkan ett tecken på att kvinnan är ägd och är ett betsel på kvinnan och en mur mot mannen. Burkan förutsätter att mannen är ett sexuellt djur i brunst utan impulskontroll som burkan ska hindra från sexuella övergrepp. Statistik från Mellanöstern visar dock att sexuella övergrepp inte är kopplade till klädseln för trots strikt klädsel har antalet våldtäkter gått i taket i länder som Irak och Syrien. Våldtäkterna är snarare kopplade till just islamisternas nedvärdering av kvinnan som handelsvara och boskap.

Sedan måste vi fundera kring var religionsfriheten slutar och det religiösa tvånget börjar. Jag tror att de flesta är för religionsfrihet så länge klädsel är resultat av fria, egna beslut. Men så fort man bär en viss klädsel därför att samhället, maken eller släkten tvingar så har vi ett religiöst tvång som inte är förenligt med det svenska samhället.

 

Bildtext

”We are abused by DAESH (Islamic State )” during a demonstration to denounce abuse against women by jihadists from the radical Islamic State group, on September 13, 2014 in the southern city of Basra. The growing Islamic State threat was made clear after the group seized large parts of Iraq in a lightning June offensive, sweeping aside ineffective Iraqi forces.It declared a 'caliphate' in parts of Syria and Iraq it controls and has committed widespread atrocities, including beheadings, crucifixions, rapes and selling women into slavery. HAIDAR MOHAMMED ALI/AFP/Getty Images)

 

Mest omtyckta inläggen

soheilafors.blogg.se

Relativisera inte hedersvåldet, Fi

Ju högre uppifrån desinformation kommer och ju mer ansedda röster som sp...

soheilafors.blogg.se

Blind rättvisa eller seende orättvisa?

Så här avbildas Rättvisan, som Themis eller Justitia. Hon finns i många ...

soheilafors.blogg.se

Ska vi kasta ut barnet med badvattnet?

Sverige står idag inför ett dilemma: ska alla friskolor stängas för att ...

soheilafors.blogg.se

Med burka som kontrollredskap

När det kommer till religiösa frågor är Väst som en analfabet i ett fatt...