Blogg

Så förlorade vi integrationen

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/rektorn-okning-av-vardagsheder-i-yngre-aldrar

 

Det är så lätt att måla en svartnande bild av segregationen i Sverige. Den senaste svärtan kommer från angivarkulturen från mellanöstern som trängt ända ner till lågstadieåldern. Det svenska samhället kan inte integreras med hederskultur, könsstympning, barnäktenskap, sharialagar och kvinnoförtryck. I allt detta kan vi bara acceptera en assimilation till mänskliga fri- och rättigheter, barnens rätt, svensk lag och kvinnofrid.

För om Sverige är för kraftlöst för att ta i problemet med människor som inte vill integreras så återstår att ge dem vad de vill, stängda ghetton, ett apartheidsystem med slutna reservat mitt i ett fritt västerländskt samhälle. Där kommer alla mönster från de afrikanska kåkstäderna och från indianreservaten att upprepas med fattigdom, analfabetism, kvinnoförtryck, droger och kriminalitet. Till det kommer shariadomstolar samt hederns angivar- och kontrollkultur. Runt det samhället kommer samma betongmurar att stå som på Västbanken.

Vi kommer då att dra den plågsammaste av slutsatser, att det var vår kravlöshet, våra ovillkorade bidrag och vårt religiösa och ideologiska tomrum som skapade ett monster, en kultur som hatar oss därför att den föraktar allt vi står för samtidigt som den inte kan skapa något eget utan tvingas äta ur vår hand.

Om jag hoppas på något så är det på kvinnorna. Alla revolutioner börjar underifrån och invandrarkvinnorna är verkligen längst ner!

Mest lästa inläggen

soheilafors.blogg.se

Så förlorade vi integrationen

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/rektorn-okning-av-vardagsheder-i-yng...

soheilafors.blogg.se

När kyrkklockorna tystnar

Jag har funderat på frågan om böneutrop från moskéer i Sverige. Frågan är b...

soheilafors.blogg.se

En lathund för att hitta islamister

Just nu pågår förberedelserna för fullt. Senast 10 april ska Länsstyrelsen ...

soheilafors.blogg.se

Kvinnodagen är någon annans dag.

Kvinnodagen i förorten är någon annans dag, inte förortskvinnornas. I går u...