Opinionsblogg

Kvinnor far illa i polygami

-        Du skojar! Era länder håller ju på att bli värre än här! Vi kämpar mot månggifte allt vad vi kan och ni skriver böcker för att normalisera det! Om denna bok skulle tryckas i våra hemländer så skulle den möta en kritikstorm!

Det var min syster i Mellanöstern som jag talade med. Jag hade just berättat för henne om boken ”Min farfar har fyra fruar” som släpptes till bokmässan.  Jag har inte läst böckerna (det har kommit ut två) i mer än korta utdrag som läsare publicerat. Därför kan jag inte uttala mig om innehållet. Däremot kan jag, som min syster, ha allmänna åsikter om böcker för förskolebarn som normaliserar polygami och kvinnoförtryck. Sa jag att de dessutom tryckts som pedagogiska målarböcker för barnen?

Vi har religions-, åsikts-, yttrande- och tryckfrihet i Sverige. Det betyder att både de allra mest naiva uttrycken för både tolerans och vidsynthet och de allra mest manipulativa uttrycken för intolerans och trångsynthet är tillåtna. Men det betyder också att vi som medborgare har precis samma rätt att reagera emot utan att tystas. Det är den rätten jag utnyttjar just nu. 

Vi har kommit till en märklig situation där det är idealisterna, feministerna och globalisterna som ibland blir frihetens fiender. Termen ”nyttig idiot” lanserades under ryska revolutionen för någon ”som löper andras ärenden utan att vara medveten om att så är fallet och i stället tror att det är de egna intressena som värnas. Detta beteende har använts av bland annat underrättelsetjänster genom att utnyttja övertygelsen hos godtrogna "idealister" … för att sprida propaganda, falska rykten, samla in information, med mera.” (1)

Jag vill inte använda termen nedsättande utan som just en fackterm. Det var den termen som vi lärde oss som unga kommunister att använda för människor vars naivitet kunde utnyttjas för ibland rakt motsatta saker än den nyttige tänkt sig. Det var just så vi kommunister blev islamismens nyttiga idioter när vi trodde på alla islamisternas löften och hjälpte dem med vapen i hand, med risk för våra liv, att störta shahen för att själv förföljas dagen efter. Som antireligiösa blev vi den religiösa fundamentalismens lydiga redskap. Inga blev mer lurade än vi! Vi blev världshistoriens nyttigaste idioter. Utan vårt stöd hade Iran idag kanske kunnat vara fritt och världen utan islamistisk terror.

Kära vänstervänner, miljövänner, fredsvänner, liberaler och feminister: Jag ber er att inte göra våra misstag. Bli inte så hemmablinda att ni inte längre har självreflektion. Jag ber att nyktert se på det ni gör och det ni säger. Motverkar något ni gör eller säger precis det ert hjärta klappar för så lämna det! Det finns så mycket jag känner igen från min ungdom i den svenska idealismens sätt att blint driva sina paroller tills man motverkat sitt syfte. (Det mest uppenbara har varit oförmågan och oviljan att driva frågan om invandrarkvinnornas rättigheter.) Ni är som vi var för drygt trettio år sedan men jag hoppas att det kommer att gå bättre för er än för oss. 

Vårt samhälle är under påverkan. Vi är ständigt beskjutna i ett ideologiskt krig. Om vi inte vet vad vi tror på, vilket samhälle vi vill ha och vilken relation mellan könen vi vill ha så är vi lätta offer i propagandakriget. Era förfäder var immuna för angrepp. De slogs för mänskliga fri- och rättigheter. De var välinformerade och genomtänkta. De diskuterade i fackföreningar, nykterhetsloger och frikyrkor. Vår generation är otroligt mycket sårbarare. Vi har mycket svårare att se stridslinjerna i det ideologiska kriget. Jag vill med anledning av boken visa er en av dem.

Det ser ut som en händelse att händelsen med nackapolygamen och boken om farfar och fruarna kommer med en månads mellanrum. Boksläppet är vältajmat. Vi står under påverkan av människor som vill normalisera polygamin. Som ni kanske minns hade centerpartiet långtgående planer på att legalisera månggifte. Allt är tillåtet som sker i kärlek är den filosofiska doktrinen bakom kampanjen för månggifte och för pedofili.

Månggifte utövas i hela Europa av muslimska migranter. Storbritannien, Nederländerna, Sverige och Frankrike godtar muslimska polygama äktenskap om de ingicks i länder där månggifte är lagligt. Idag finns det ungefär 20 000 polygama äktenskap i Storbritannien. I Frankrike där polygami var lagligt fram till 1993, så fanns det minst 20 000 polygama äktenskap redan 2006. I Berlin räknade man med att 30 % av de arabiska männen var gifta till mer än en fru. I Sverige har Skatteverket registrerat ungefär 300 polygama äktenskap.

Varför har då Frankrike avskaffat månggifte för 24 år sedan och varför finns det en opinion i länder som Iran mot det? För det första är månggiftet nästan aldrig kvinnans initiativ. Det är män som med stöd av sharia gifter sig med flera kvinnor. Som rättrogen kvinna måste man acceptera månggiftet då det är förankrat i Koranen. Men det betyder inte att kvinnan vill leva i en polygam relation. Polygami är för de muslimska kvinnorna ”kvinnoförtryck och särskilt ojämställdheten mellan män och kvinnor, eftersom sharia endast tillåter en man att gifta sig med flera kvinnor och inte tvärtom". (2) Den kvinnliga islamologen Suad Mohamed förklarar i en intervju: ”I hela världen kallas en kvinna som har flera män för hora. Men om en muslimsk kvinna vill gifta sig med en redan gift man så är inte det förbjudet enligt Koranen”. (3) Vi lever i ett Sverige där alla människor har samma rätt och samma friheter. Om vi använder islamologens språkbruk på jämlik kultur så är en man med flera kvinnor i Sverige en horkarl.

Frågan om polygama äktenskap har blivit aktuell på grund av en ökad invandring från muslimska länder. Den har också blivit aktuell på grund av ett minskat kristet inflytande. Den kristna äktenskapssynen talar om en man och en kvinna i en monogam relation. Det som skjutit den äktenskapssynen i sank är inte de polygama muslimska äktenskapen utan främst sekulariseringen och de samkönade relationerna. Man tycks resonera att: Om samkönade äktenskap är tillåtna så borde polygama också få vara det.

Professor Göran Lind anser inte att våra domstolar bör erkänna polygama äktenskap därför att det strider mot vår rättsordning med likabehandling mellan makar. (4)

Det är precis där globalisternas problem ligger. Om man i öppenhetens och toleransens namn accepterar polygami så sker det på kvinnornas bekostnad.

Som ni kanske sett, har många tv-program skildrat livet i polygama familjer i USA. Tv-reportern Dawn Porter fick tillgång till två polygama familjer, som båda försökte presentera rosafärgade bilder av harmoniska, nöjda miljöer. Men när hon repade under ytan, såg hon en helt annan bild - av vrede, svartsjuka och bitterhet. (5) Livet i en polygam familj beskrivs likadant av fruar i mormonfamiljer som i islamistiska: ”Det enda sättet jag kan förklara det är att jag lever dagligen med äktenskapsbrott och att kvinnan kommer hem”. (6)

I New York Times berättar en muslimsk andra hustru om livet i polygami: ”Jag tror inte längre på det polygamiska äktenskapet. Det är en fantasi för någon att tro att någon aspekt av det skulle fungera. Det fungerar inte och det kommer aldrig (att göra det). Jag hade fel och jag vet nu att alla dessa saker vi hör om hur vanligt det är att vara en andra fru är en illusion som inte fungerar i praktiken.” (7)

Vi ska inte försätta människor i olycka bara för vår personliga strävan efter öppenhet och tolerans. Vissa dörrar är stängda därför att de bör vara det.

Källor:

(1)   Wikipedia, uppslagsord ”nyttig idiot” 

(2)   http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:781515/FULLTEXT01.pdf

(3)   https://www.svd.se/polygami-en-framtidsfraga

(4)   https://www.svd.se/manggifte-bor-inte-erkannas-i-sverige

(5)   http://www.dailymail.co.uk/femail/article-1057865/Polygamy-uncovered-Whats-really-like-women-share-husband.html

(6)   https://www.lifesitenews.com/news/former-sister-wife-polygamy-was-like-living-with-adultery-on-a-daily-basis

(7)   http://nytlive.nytimes.com/womenintheworld/2015/06/04/secret-wife-speaks-out-about-the-illusion-of-polygamous-marriage/

Kommentarer

Kommentera