Opinionsblogg

Med burka som kontrollredskap

När det kommer till religiösa frågor är Väst som en analfabet i ett fattigt land som går till byskrivaren för att denne ska läsa upp brevet så att han kan förstå. När man inget vet har man bara känslorna som säger att all frihet är bra och allt ifrågasättande islamfobi. Nu är det dags att börja lära sig det religiösa alfabetet för att förstå den verklighet som mänsklighetens majoritet lever i. Landet Annorlunda är inte övriga världen. Landet Annorlunda är vi och nu har övriga världen flyttat till oss.

Angående burkaförbud går det att svara väldigt kort och hur långt som helst. Det korta svaret är att Islam inte föreskriver burka. Det är en arabisk sedvänja men ingen allmän befallning. Allt Islam föreskriver är att kvinnan enbart ska blotta det nödvändiga och inte framhäva vissa delar av kroppen. Läs Sura Noor (24:31). (Där blir ju alla de kvinnor som visserligen täcker sig med sjal men som har åtsittande kläder i övrigt ett brott mot religionen…) Till det korta svaret hör också att eftersom burka inte föreskrivs av religionen och samtidigt innebär en säkerhetsrisk i tider av terrorattacker har muslimska länder som Malaysia, Somalia och Egypten förbjudit burka. Detta gäller också länder som Italien och Kina. När det inte är en religiös plikt och dessutom använts för att maskera terrorister så är det rimligt att förbjuda burka både i Danmark och här. Det handlar kanske bara om att utvidga maskeringsförbudet vid demonstrationer i Danmark och vid idrottsevenemang i Sverige till att gälla även religiösa klädnader och alla offentliga rum. (http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/generellt-maskeringsforbud-vid-idrottsarrangemang/)

Det långa svaret handlar om varför muslimer vill att deras kvinnor ska bära burka och om den avvägning som vi måste göra mellan religionsfrihet och religiöst tvång. Jag ger dig bara några trådar att spinna vidare på:

Först burkan: Burkan är, för islamister en protest mot det västerländska samhället. Burkan är ett avståndstagande från vår kultur med jämställdhet och sexuell frihet. Burkan ett tecken på att kvinnan är ägd och är ett betsel på kvinnan och en mur mot mannen. Burkan förutsätter att mannen är ett sexuellt djur i brunst utan impulskontroll som burkan ska hindra från sexuella övergrepp. Statistik från Mellanöstern visar dock att sexuella övergrepp inte är kopplade till klädseln för trots strikt klädsel har antalet våldtäkter gått i taket i länder som Irak och Syrien. Våldtäkterna är snarare kopplade till just islamisternas nedvärdering av kvinnan som handelsvara och boskap.

Sedan måste vi fundera kring var religionsfriheten slutar och det religiösa tvånget börjar. Jag tror att de flesta är för religionsfrihet så länge klädsel är resultat av fria, egna beslut. Men så fort man bär en viss klädsel därför att samhället, maken eller släkten tvingar så har vi ett religiöst tvång som inte är förenligt med det svenska samhället.

 

Bildtext

”We are abused by DAESH (Islamic State )” during a demonstration to denounce abuse against women by jihadists from the radical Islamic State group, on September 13, 2014 in the southern city of Basra. The growing Islamic State threat was made clear after the group seized large parts of Iraq in a lightning June offensive, sweeping aside ineffective Iraqi forces.It declared a 'caliphate' in parts of Syria and Iraq it controls and has committed widespread atrocities, including beheadings, crucifixions, rapes and selling women into slavery. HAIDAR MOHAMMED ALI/AFP/Getty Images)

 

Kommentarer

Kommentera