Opinionsblogg

En lathund för att hitta islamister

Just nu pågår förberedelserna för fullt. Senast 10 april ska Länsstyrelsen ha kandidatförklaringarna till valet hösten 2018. Partier med vikande väljarstöd ser det som en överlevnadsfråga att inkludera invandrade kandidater och som demokrat vill man naturligtvis att kandidaterna representerar ett så brett urval av befolkningen som möjligt. Centerns felrekrytering av nämndemän och alla de märkliga historier vi sett tidigare med ministeravgångar från Miljöpartiet etc visar att det inte är så enkelt. Just nu pågår en radikalisering bland muslimer världen över där sharialagarna ställs över sekulära lagar. Vi kallar det politisk islam eller islamism. Rörelsen har totalitära anspråk på samhället (https://www.expressen.se/…/i-fororten-vaxer-mannens-diktat…/ ) och vill i allt genomdriva Allahs vilja, om så med våld. Som valberedning kan ni idag ställas inför en lovande kandidat med stort lokalt stöd ( https://www.wzb.eu/…/ruud_koopmans_religious_fundamentalism… ) och med villa och Volvo som för storsamhället är en islamistisk mullvad med en antidemokratisk hållning under ytan. För er skull har jag satt ihop ett frågeformulär som kan ge en bild av kandidatens världsbild. Hoppas att ni kan använda delar av den i er rekrytering. Och nej, alla muslimer är inte antidemokratiska, långt därifrån men vi måste identifiera dem som är det.

Frågor (Svara med Ja eller Nej.)
1. Finns det bara en sann tolkning av Islam (https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_fundamentalism )? Vid ett Ja kan ni avsluta samtalet här.

2. Anser du att Sharia har en högre auktoritet än svensk lagstiftning (https://www.al-islam.org/…/comparison-between-islamic-and-s… )? Vid ett Ja kan ni avsluta samtalet här.

3. Accepterar du demokratiskt tagna beslut i strid med Sharia?

4. Går Deklarationen om mänskliga rättigheter före sharia och Kairodeklarationen (https://sv.wikipedia.org/…/Kairodeklarationen_om_de_m%C3%A4… )?

5. Gäller yttrandefriheten även uttalanden som är kritiska mot islam och dess profet?

6. Erkänner du människors rätt att lämna islam och att konvertera till en annan religion (https://en.wikipedia.org/wiki/Apostasy_in_Islam )?

7. Accepterar du människor som är av en annan sexuell läggning (https://www.qx.se/samha…/8138/islam-fordomer-homosexualitet/ )?

8. Kan du ha judar som vänner( https://www.dn.se/…/niklas-orrenius-att-fortranga-och-form…/) ?

9. Ska muslimer tillåtas ha en egen lagstiftning gällande t.ex. äktenskap ( https://www.opendemocracy.net/…/sharia-debate-who-will-list… )?

10. Har kvinnan samma plats i samhället som mannen https://islamqa.info/en/106815 )?

Ställer ni inte dessa obekväma frågor så vet ni inte vad ni får. Om kandidaten motsäger sig att svara på frågorna så har ni inget underlag för att nominera dem. Är detta ett intrång i privatlivet? Nej, knappast. Dessa personer strävar efter en offentlig befattning. Då är det rimligt att väljarna vet var de står gällande islamism. Om man är orolig för att få tillrättalagda svar så kan man dels publicera svaren, dels följa upp attityderna efter val

Kommentarer

Kommentera