Opinionsblogg

Islamism, ett andligt Ebola

 

Visst kan vi känna lättnad över att kalifatet i Mosul fallit och att islamistnästet i Raqqa håller på att intas men det är naivt att tro att det är över. Islamismens sådd har nått ut över hela världen och har fångat miljoner. I Molenbeck och Malmö, i miljöer med kriminalitet, droger, avhopp från utbildningar, rasism och kvinnoförtryck förklarar islamismen alla misslyckanden i livet och riktar hatet mot dem som lyckats.

Islamism är ett ideologiskt virus och det finns likheter mellan islamistisk radikalisering och biologiska virusepidemier.

Islamismen i Väst färgas av att den fötts i en marginalkultur.  Islamismen tröstar dig och säger att du inte har ansvar för dina handlingar. Allt är ”de andras” fel. Du är ett offer för verkliga eller inbillade orättvisor. Det är de avfälligas, de gudlösas fel. Det är husblattarnas och husnegrernas fel, det är det vita samhällets fel. Islamismen sätter in ditt misslyckande i ett system där du och din familj är offer för ett gudlöst samhälle och en sionistisk komplott. Islamismen lovar dig en lättare väg, en karriär i hat. Du presenteras för en våldsbejakande ideologi där du får slå det onda i kampen för det goda. (1) I allt detta finns en koppling till kriminaliteten som också lovar samma revansch på en lättare väg. Radikaliseringen och kriminaliseringen går ibland hand i hand. Gängmedlemmen kan bli jihadist och den evige förloraren utlovas makt och kontroll. (Husblattar är sådana som jag som visste att det kostade att lyckas, som började som städerskor, reklamutdelare, tidningsbud, personliga assistenter och sjukvårdsbiträden, vi som kämpade oss genom SFI och lågkvalificerade jobb, som lärde oss språket och kulturen, som tog oss vidare.)

Eftersom islamismen är ett ideologiskt virus sprids det genom kontakter mellan människor i direkta värvningar och föreläsningar men också via media. Den visar den smittade ett mönster av underkastelse och makt, av hat och fruktan från mörkrets hjärta. Den smittade lär sig att se världen i svart. Viruset kan smitta genom aktiva islamister men också genom symptomlösa smittbärare. Dessa människor kan uttrycka islamistiska ståndpunkter utan att själva gå in i en aktivistisk fas. Samtidigt som man kan registrera aktiva islamister skyddas de symptomlösa smittbärarna av yttrandefriheten. En ny engelsk undersökning hävdar att fyra procent av muslimerna och en procent av den totala befolkningen i landet sympatiserar med terrorism. (2) Naturligtvis vet vi inte om dessa siffror kan tillämpas på Sveriges befolkning men om vi kunde det så skulle vi ha femtio gånger fler terroristsympatisörer än de 2000 islamister SÄPO kartlagt. (3) Att säga att vi har en utmaning framför oss är ingen överdrift!

I sin mest aktiva fas går radikaliseringen mycket fort. Det kan gå allt från några dagar till några veckor innan dem vanlige medborgaren har blivit radikal islamist. (4) Under inkubationstiden märker anhöriga ofta ingenting. Så kommer en brytpunkt som ofta visar tydliga personlighetsförändringar. Den utåtriktade kan bli inåtvänd, den inåtvände blir utåtriktad. Man tar avstånd från vänner och familj och attackerar andras klädsel och beteenden. Ofta börjar man föra maniska resonemang om fiender och sträcktitta på jihadistiska våldsvideos. När empatin har släckts har en hygglig själ blivit ett vapen.

I sin mest militanta fas bär det av till Stockholm, Manchester, London, Nice eller Syrien. Nu är kalifatet faller återvänder krigarna till Vivalla, Seved och Bergsjön. Då var de glada amatörer, nu är de veteraner, tränade i vapenteknik, samband, informationsinhämtning och taktik. De återvänder som hjältar och föredömen med oändligt mycket mer stridsvana än svenska poliser. De har ett stort internationellt kontaktnät med vapenbröder. De har ett gemensamt språk som få svenska poliser behärskar. När de återvänder till gängen får kriminaliteten och jihadismen i Sverige militär kompetens. Framtiden ser mörk ut.

Hur ska vi bekämpa ett ideologiskt virus? Analogin med en fysisk virusattack går att dra vidare.

 

Karantän

Vi har lärt oss att islamism är smittsamt, har en kort inkubationstid och är dödligt därför måste vi kunna sätta smittbärare i karantän. Jag älskar den svenska yttrandefriheten! Den måste gälla för så många som möjligt. Men just där friheten används för att smitta människor med islamismens mördarvirus måste den tillfälligt begränsas. Under senaste utbrottet av Ebola sattes hela byar tillfälligt i karantän.  Vi måste fundera på liknande lösningar för islamismen. Balansgången här på yttrandefrihetens gräns är jättesvår men allt kanske inte kan vara tillgängligt alltid, på nätet.

 

Vaccinering

Precis som med Ebola måste resurser samlas för att hitta ett vaccin. Lösningen måste komma inifrån Islam. Vaccinet mot en ideologi är en annan ideologi. Religionen måste gå igenom sin reformation för att inte i framtiden bli en sekt för slutna, fattiga reservat. En stark islamkritiker som Ayaan Hirsi Ali säger att förändringen måste komma inifrån. (5) Just nu när kalifatet krossas är ett gyllene tillfälle för ett reformerat Islam att träda fram. Visa era troende en annan väg! Visa dem en väg av fred där jihad inte så mycket drivs mot andra som mot egna brister! Vänd kontrollen mot era egna liv!

Resan till Väst har lett till en samlad kris Islam aldrig stått i, att inte vara priviligierad, att ständigt ifrågasättas, att inte ha makt och att vara den fattiga har lett till försvarsreaktioner. Reservatsbildningen som vi sett i förorterna där man bygger en mur mot omvärlden är just ett skydd mot förändring. Men krisen kan också leda till en reformation.

 

Immunisering

Hur nedslagen jag än är över utvecklingen kommer varje lördag morgon med hopp. Då går trevliga somaliska ungdomar omkring med fjädrande steg och säljer tidningar i kvarteret. Varje tidning de säljer berättar att de kan förändra sin framtid och bidra till familjens försörjning. De har kommit hit för att lyckas och vi ska hjälpa dem!

 

referenser:

(1) https://styrning.helsingborg.se/wp-content/uploads/sites/53/2016/09/2016-03-21-handlingsplan-valdbejakande-extremism.pdf, s.5

(2) https://www.spectator.co.uk/2017/05/tackling-terror/

(3) http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/studie-var-tionde-elev-st%C3%B6ttar-religi%C3%B6sa-extremister-1.3908356

(4) http://news.sky.com/story/truck-driver-was-radicalised-very-quickly-pm-10504047, http://www.dn.se/insidan/hon-blev-jihadist-pa-tva-veckor/                                               

https://www.svd.se/eu-oroas-av-snabbare-radikalisering

(5) https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-vill-hon-reformera-islam                                                                   Ayaan Hirsi Ali, Reformera Islam, Albert Bonniers förlag

Kommentarer

Kommentera